Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Ustawa o dostępie do Informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1764 z późniejszymi zmianami) obliguje organy administracji publicznej do udostępniania informacji o sprawach publicznych, zwanych informacjami publicznymi, za wyjątkiem niejawnych, o których traktuje odrębny akt prawny.

 

Adres redakcji strony głównej BIP:

Ministerstwo Cyfryzacji
Biuro Ministra
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
ul.  Królewska 27
00-060 Warszawa

 

Podmioty o których mowa tworzą własne publikatory teleinformatyczne - strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na których umieszczają informacje podlegające udostępnieniu .

 

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), jest udostępniana na wniosek, albo w formie pisemnej lub ustnej bez konieczności składania pisemnego wniosku i jego uzasadniania.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym także przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego

  • wglądu do dokumentów urzędowych

  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie informacji publicznej w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej lub niezwłocznie w formie pisemnej lub ustnej z pominięciem trybu wnioskowego

  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych

  • przez zainstalowanie w w/w miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

  • kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk

  • przesłanie informacji publicznej

  • przeniesienie informacji na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (z zastrzeżeniem art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku).

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Robert OWCZARCZYK2011-02-10 15:05:57
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2023-04-12 14:20:18
Licznik odwiedzin: 9161