Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Kronika WORD

Kronika WORD

KRONIKA WYDARZEŃ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU

RYS HISTORYCZNY


Początki istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku sięgają roku 1997, kiedy to weszły w życie zmiany w Ustawie „Prawo o Ruchu Drogowym”, w myśl których zlikwidowano istniejące Wojewódzkie Ośrodki Egzaminowania i powołano na ich miejsce Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Miało to miejsce  20 czerwca 1997r.
Utworzone w ten sposób WORD -y miały w zakresie swojej działalności nie tylko proces egzaminowania kandydatów na kierowców, ale również spełniały jeszcze wiele innych zadań wynikających z Ustawy, a związanych z problematyką ruchu drogowego.
W ciągu minionych 13 lat istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupku, zaszło wiele zmian ustawowych, przede wszystkim w procesie egzaminowania, co wymusiło na nas nieustanne wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych w Ośrodku.
Obraz tych wszystkich małych i znaczących zmian – w najważniejszych dla WORD wydarzeniach zebrane zostało w poniższej kronice.

 

PRZED UTWORZENIEM WORD SŁUPSK – HISTORIA

Początki działalności firmy sięgają już roku 1968, kiedy to Prezydium WRN w Koszalinie, przyjmując w dniu 26.06.1968r. stosowną ustawę nr 96/1384/68 wyodrębniło Stację Kontroli Pojazdów z siedzibą przy ul. Podchorążych 1. 02 Stycznia 1968 roku została ona przekształcona w Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Wojewódzkim na mocy Zarządzenia nr 1/86 Wojewody Słupskiego.
W roku 1989 Stacja Kontroli Pojazdów przeniesiona została na dzisiejszą ul. Mierosławskiego 10 w Słupsku, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W swojej historii Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów miała już kilku kierowników. Jako pierwszy pieczę nad nią objął Pan Władysław Mazur, później Pan Bogumił Jankowski oraz Pan Józef Rzeszutek.
Wiele zmian zaszło również w procesie egzaminowania. Do 1992 roku odbywało się ono tylko przy Ośrodkach Szkoleniowych. W latach 1992 – 1993 wyodrębniony Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania dzierżawił plac egzaminacyjny przy ul. Grottgera 19 w Słupsku – należący do Ligi Obrony Kraju.
Wojewoda Słupski, na mocy Zarządzenia nr 85/93 z dnia 21 grudnia 1993 roku, dokonał powołania gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Ośrodek Egzaminowania Kierowców przy Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku. Od dnia 1 stycznia 1994 roku rozpoczął on swoją działalność przy ul. Mierosławskiego 10. Podobnie jak powołana wcześniej SKP miał on w swojej historii kilku włodarzy. Byli to Panowie Henryk Twardowski i Bogumił Jankowski.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą przy ul. Mierosławskiego 10 został powołany 1 maja 1998 roku jako efekt połączenia Ośrodka Egzaminowania Kierowców (działającego od dnia 1 stycznia 1994 roku pod szyldem Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Wojewódzkim - Ośrodek Egzaminowania Kierowców ) oraz Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (również działającej od dnia 2 stycznia 1986 roku jako gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Wojewódzkim - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).
Podłożem powołania WORD – u był art. 116 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997 roku (Dz. U. nr 98 poz, 602) oraz Zarządzenie nr 26/98 Wojewody Słupskiego z dnia 20 kwietnia 1998roku.

ROK 1998

 • 1 maja 1998 roku połączenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i Ośrodka Egzaminowania Kierowców we wspólną samodzielną jednostkę Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, nadzorowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

 • Pierwszym Dyrektorem jednostki powołany został Pan Stanisław Niburski

 • Kierował on jednostką w okresie od 01.05.1998r. do 26.03.2002r.

 • W maju 1998 roku nastąpiło przekazanie na rzecz WORD nieruchomości należących do Skarbu Państwa o pow. 11 tyś m 2, w skład których wchodził: plac egzaminacyjny oraz budynek administracyjny i wielofunkcyjny.

 • Zespół budynków, w których obecnie znajduje się WORD Słupsk powstał w 1971 roku i obejmuje 6 działek.

 • w 1998 roku Skarb Państwa przekazał na własność WORD budynek administracyjny, część placu egzaminacyjnego, Miasteczko Ruchu Drogowego i Stację Kontroli Pojazdów. Pozostała część, czyli reszta placu egzaminacyjnego, droga dojazdowa i garaże, tj 3 działki pozostały nadal pod władzą Skarbu Państwa.

 • Egzaminy praktyczne odbywają się na popularnych wówczas pojazdach; na kategorię B: Fiat 126p oraz Polonez a na kategorię A na motocyklu Mińsk. WORD posiada również przyczepę Niewiadów służącą do przeprowadzania egzaminów na kategorię E do B.

 • Ważnym krokiem było wprowadzenie szkolenia pod nazwą „Minus 6 punktów”, dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 

ROK 1999

 • W WORD Słupsk pojawiły się nowe pojazdy egzaminacyjne: dla kategorii B Fiat Punto, Nissan Micra, Opel Corsa oraz wspomniany już wcześniej Polonez, a na kategorię A Motocykl MZ ETZ.

ROK 2000

 • Kolejna zmiana floty pojazdów egzaminacyjnych, od tegoż roku egzaminy praktyczne na kat. B odbywają się na pojazdach Fiat Punto i Nissan Micra natomiast na kat. A na motocyklu MZ ETZ oraz nowym Kurier. 

ROK 2001

 • W tym roku nastąpiła bardzo znacząca zmiana w procesie egzaminowania

 • Na mocy ustawy wprowadzono komputerowy system egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców.

 • Aby w pełni sprostać temu zadaniu WORD dokonał zakupu sprzętu komputerowego i rozbudował sieć informatyczną Ośrodka. 

ROK 2002

 • Zmiana na stanowisku Dyrektora WORD – na to stanowisko mianowany zostaje Pan Józef Rzeszutek

 • Piastował on swoje stanowisko od 27.03.2002r. do 31.12.2005r.

 • Ważnym krokiem było rozpoczęcie działalności szkoleniowej, poprzez uruchomienie kursów dokształcających dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób.

 • Ustawa „Prawo o Ruchu Drogowym” wprowadziła kolejne istotne zmiany w przebiegu egzaminu praktycznego na kat. B. Zmodyfikowano zadania egzaminacyjne, wprowadzono parkowanie skośne i przede wszystkim losowanie i  wykonywanie tylko 2 z 6 zadań na placu egzaminacyjnym.

ROK 2003

 • Zmiana pojazdów egzaminacyjnych na kategorię B – Fiat Punto a na kat. A motocykle Geco i Kurier.

 • Ważnym krokiem było wprowadzenie systemu losowania osób zdających egzaminów dla poszczególnych kategorii.

ROK 2004

 • Rozpoczęcie współpracy z teatrem Lalki „Tęcza” w Słupsku, w ramach cyklicznej akcji edukacyjnej dla najmłodszych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – spektakl pod tytułem „Wielka draka o drogowych znakach”

 • Zakup nowego pojazdu na kat. A marki Yamaha

 • W tym roku przeprowadzono bardzo istotne prace modernizacyjne, wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego – stanowiące niezwykle ważny i niezbędny element wyposażenia w szkoleniu dzieci i przygotowaniu praktycznym przed egzaminem na kartę rowerową i motorowerową.

ROK 2005

 • W tym roku uzyskano formalną zgodę na modernizację placu egzaminacyjnego oraz dysponowania nieruchomości na cele budowlane.

 • Zapoczątkowało to szereg inwestycji na terenie WORD

 • Dokonano przebudowy i remontu budynku administracyjnego, rozebrano część budynków nie nadających się do dalszego użytkowania: 6 garaży i budynku kotłowni.

 • Na uzyskanym w ten sposób terenie zaplanowano utworzenie dodatkowych stanowisk egzaminacyjnych oraz wzniesienia, niezbędnego w przebiegu egzaminowania.

ROK 2006

 • Z dniem 01.01.2006 roku Marszałek Województwa Pomorskiego powołuje na stanowisko Dyrektora WORD Słupsk Pana Zbigniewa Wiczkowskiego, który piastował to stanowisko do dnia 28.02.2019 r.

 • Dotychczasowy Dyrektor Pan Józef Rzeszutek przechodzi na emeryturę.

 • Zmiana ta spowodowała dynamiczny rozwój działalności na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 • Powszechne stały się pogadanki dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, konkursy z wiedzy o BRD dla szkół, pokazy i nauki fachowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

 • Propagowanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego również w postaci wydawanych broszur, książek oraz praktycznych ćwiczeń na Miasteczku Ruchu Drogowego pod okiem specjalistów.

 • Częste akcje informacyjne w szkołach i przedszkolach

 • Zapoczątkowanie akcji wyposażania rowerzystów i pieszych w elementy odblaskowe, w ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”.

 • Edukacja kierowców z OSKP w zakresie poprawy i znaczenia właściwego stanu technicznego pojazdów – Akcja „Bezpieczny pojazd”.

 • Cykliczna akcja "Bezpieczne wakacje” oraz „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

 • Czynny udział w akcjach organizowanych na terenie Miasta Słupska i okolic mających na celu propagowanie BRD.

 • Wieloletnia współpraca z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz takimi służbami jak Policja, Straż Pożarna i służby ratunkowe.

 • Nieustanny rozwój działalności szkoleniowej

 • Organizacja Pierwszego Festynu WORD z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 10 czerwca 2006 roku, w ramach akcji pod hasłem „…aby na drogach było bezpieczniej”.

 • Zakup kolejnych pojazdów egzaminacyjnych: pojazdu ciężarowego MAN i Ford Transit, przyczepy ciężarowej Hoffman oraz rolniczej SANOK a także ciągnika rolniczego ZETOR.

 • Wprowadzenie w życie ustawoego obowiązku wyposażenia samochodów egzaminacyjnych na kat. B w urządzenia monitorujące przebieg egzaminu praktycznego – stąd zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas procesu egzaminowania w pojazdach.

 • Kolejna zmiana w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym”.

 • Nowe zasady przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. B – zmodyfikowano dotychczasowe zadania na placu manewrowym, wydłużono czas trwania egzaminu z 25 do 40 minut oraz wprowadzono dodatkowy element w procesie egzaminowania w postaci omówienia i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.

 • Po raz pierwszy od 2001 roku weszła w życie ustawowa zmiana wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii.

 • Przeprowadzono kolejne prace modernizacyjne: rozbiórkę 2 garaży, budowa parkingu, częściowy remont nawierzchni placu egzaminacyjnego.

 • Dokonano znacznej rozbudowy systemu informatycznego oraz wymiany sprzętu i programów komputerowych.

 • Rozbudowa sali komputerowej służącej do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

 • Montaż i uruchomienie monitoringu stacjonarnego na terenie i w obiektach WORD.

 • Zakup nowych pojazdów egzaminacyjnych i zwiększenie tym samym floty pojazdów osobowych

 • Likwidacja wyspy i powiększenie dzięki temu placu egzaminacyjnego.

 • Wycięcie uciążliwych, pylących topól z terenu WORD.

 • Montaż klimatyzatorów na sali egzaminów teoretycznych oraz w serwerowi.

ROK 2007

 • Utworzenie bardzo ważnej części działalności WORD – Pracowni Psychologicznej, wykonującej badania psychologiczne dla kierowców i innych grup zawodowych.

 • II Festyn Rodzinny pod hasłem „…aby na drogach było bezpieczniej” w dniu 16.06.2007r, tegoroczne motto "Nietrzeźwy za kierownicą - to się na pewno źle skończy".

 • W ramach poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, rozpoczęto cykliczną emisję komunikatów radiowych o znaczeniu ostrzegawczym, prewencyjnym oraz edukującym uczestników ruchu drogowego.

 • Zorganizowano i przeprowadzono po raz pierwszy kurs dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR.

 • Przeprowadzono kolejne prace modernizacyjne, takie jak: remont garaży dużych i budynku po byłej myjni, dokonano wymiany bram garażowych – wyremontowano drogę wjazdową do WORD, wybudowano najazd kontrolny, niezbędny w procesie egzaminowania oraz wiatę ochronną dla egzaminatorów i osób egzaminowanych.

 • Wybudowano pomieszczenie dla egzaminatorów na placu.

 • Wymieniono oświetlenie zewnętrzne na terenie Ośrodka.

 • Dokonano modernizacji nawierzchni wokół WORD od ul. Mierosławskiego.

 • W związku z nieustannym podnoszeniem standardów obsługi klienta i optymalizacji funkcjonowania WORD czas egzaminowania wydłużono do 13 godzin (docelowo w zależności od potrzeb nawet do 15 godzin).

 • Rozbudowano monitoring stacjonarny.

 • Nowa infrastruktura zwiększyła niemalże 4 – krotnie ilość osób obsługiwanych przez WORD w ciągu ostatniego 10 – lecia.

 • Kontynuacja również cykliczne przedsięwzięcia wzorem lat ubiegłych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i działalności szkoleniowej.

ROK 2008

 • III Festyn BRD w dniu 14.06.2008r.pod hasłem "Pieszy w odblasku, rowerzysta w kasu", jako kontynuacja akcji „...aby na drogach było bezpieczniej”

 • Modyfikacja systemu losowania osób zdających egzamin dla poszczególnych egzaminatorów; w nowej wersji losowanie odbywa się tuż przed wywołaniem kandydata na plac egzaminacyjny.

 • Kontynuacja emisji audycji i komunikatów radiowych z zakresu BRD.

 • Zakup drugiego pojazdu egzaminacyjnego w zakresie kat. C oraz dodatkowych samochodów osobowych.

 • Dalsze poszerzanie floty pojazdów

 • Zatrudnienie egzaminatorów zwiększyło się w minionej dekadzie z 5 do 13 etatów średniorocznie.

 • Z dniem 01.01.2008 roku wprowadzono w życie istotną  zmianę zasad wynagradzania egzaminatorów.

 • Kolejne prace modernizacyjne na terenie WORD: remont garaży małych.

 • Znaczne rozszerzenie działalności szkoleniowej i unowocześnienie sali szkoleniowej.

 • Kontynuacja najważniejszych akcji z lat ubiegłych i wcielanie w życie nowych zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 • Modernizacja poczekalni na parterze budynku administracyjnego.

ROK 2009

 • Ogłoszenie przetargu na zakup nowych pojazdów egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów państwowych na kategorię B.

 • Znaczne skrócenie czasu oczekiwania na egzamin teoretyczny i praktyczny.

 • Zakup autobusu SETRA do przeprowadzania egzaminów na kategorię D prawa jazdy.

 • IV Festyn BRD (6 czerwca 2009 roku) z cyklu „...aby na drogach było bezpieczniej”, tegoroczne motto „Ratuj ofiary wypadków drogowych -  oddaj swoją krew”.

 • Wprowadzenie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w godzinach popołudniowych.

 • Promowanie akcji informacyjno – edukacyjnej „Wróć bezpiecznie ze szkoły” - bezpłatne opaski odblaskowe dla czytelników Dziennika Bałtyckiego.

 • Prace modernizacyjne: remont garaży małych.

 • Wyremontowanie i modernizacji sal szkoleniowych oraz ich doposażenie w sprzęt komputerowy.

 • Zakup nowych pojazdów egzaminacyjnych Fiat Punto Grande.

 • Modernizacja drogi dojazdowej do okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 • Adaptacja budynku WORD na pomieszczenia dla egzaminatorów.

 • Wprowadzenie nowego systemu losowania.

ROK 2010

 • Udział WORD Słupsk w  Targach ogrodniczych w Strzelinie.

 • Przeprowadzenie na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego WORD Słupsk Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjów z Miasta Słupska.

 • V Festyn BRD z cyklu „... aby na drogach było bezpieczniej”, tegoroczne motto: „Jeżdżę i chodzę - uważam  na drodze”.

 • Nowa propozycja szkolenia dla kierowców z wykorzystaniem symulatora jazdy na kategorie C i D prawa jazdy.

 • Piknik edukacyjny w ramach Ogólnopolskiej Kampanii pod nazwą "Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa - Weekend bez ofiar” w dniu 7 sierpnia 2010roku.

 • Kontynuacja akcji „Wróć bezpiecznie ze szkoły” - mini kodeks drogowy dla czytelników Dziennika Bałtyckiego.

 • Modernizacja Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów i standardów. 

ROK 2011

 • Drugi etap modernizacji nawierzchni placu egzaminacyjnego WORD

 • Przeprowadzenie na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego WORD Słupsk części praktycznej XXXIV Turnieju Wiedzy o BRD

 • VI Festyn BRD z cyklu „... aby na drogach było bezpieczniej”,pod hasłem "Niepełnosprawni, ale tak samo bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego"

 • Możliwość skorzystania z symulatora zderzeń i dachowania podczas festynu BRD

 • Organizacja wyścigów rowerkowych dla dzieci pod hasłem "Bezpieczni na drodze"

 • Akcja nieodpłatnego ustawienia świateł w pojazdach na OSKP WORD.

 • IV Międzyszkolny Turniej Przedszkolaków

 • Współorganizacja happeningu pod hasłem "Drogi zaufania"

 • Uzyczenie dla WORD przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego

 • Uruchomienie nowej strony internetowej WORD 

ROK 2012

 •  Organizacja cyklu weekendowych bezpłatnych szkoleń dla wszystkich pełnoletnich uczestników ruchu drogowego pod hasłem: "Uczymy Ratować Ofiary Wypadków", których celem jest nabycie umiejętności podtrzymania funkcji życiowych ofiar wypadków drogowych przez innych uczestników ruchu drogowego do czasu przyjazdu specjalistycznych służb ratownictwa drogowego.

 •  Zakup symulatora zderzeń. Symulator zderzeń umożliwia sprawdzenie w kontrolowanych warunkach, jakie przeciążenia działają na człowieka przy wypadku drogowym przy niewielkiej prędkości.

 •  Zakup fabrycznie nowego zespołu pojazdów (samochodu ciężarowego marki MAN TLG 12.250 4X2 BL i przyczepy ciężarowej TANDEM TYPU JG2) przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów państwowych na kategorię C i C+E prawa jazdy.

 •  Organizacja VII Festynu BRD z cyklu "...aby na drogach było bezpieczniej” pod hasłem "Piesi i rowerzyści – najsłabsi, lecz równoprawni uczestnicy ruchu drogowego” w dniu 02.06.2012r.

 •  Dobudowa toalety w ramach modernizacji miasteczka ruchu drogowego na terenie WORD.

 •  Sprzedaż dwóch samochodów osobowych marki Fiat Punto Grande 1.2 i zakup jednego nowego samochodu osobowego marki Fiat Punto 5-D Easy 1,2 8V 69KM wyprodukowanego w 2012 roku przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii „B”.

 •  W celu uporządkowania systemu prawnego obowiązującego w WORD Słupsk oraz zapewnienia przejrzystości i dostępności procedur wewnętrznych utworzono komputerową bazę aktów prawnych (KBAP), dostępną dla wszystkich pracowników WORD Słupsk.

ROK 2013

 •  Nowe rozporządzenia i ustawa o kierujących pojazdami wchodzące w życie z dniem 19.01.2013r. dotyczące egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców wprowadziły radykalne zmiany w procesie egzaminowania, m.in. nowe kategorie i wzór prawa jazdy, nowy system egzaminów teoretycznych oraz elektroniczny obieg dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy. Poza tym egzaminy państwowe kosztują teraz więcej (cena za teorię z 30 zł na 22 zł, a cena za praktykę np. na kat. B – 140 zł zamiast 112 zł) .

  •  Oto najważniejsze zmiany:

    - egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej (20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na odpowiedź) i 12 specjalistycznych, dotyczących konkretnej kategorii prawa jazdy. Pytania są za 1, 2 i za 3 punkty. Maksymalnie można zdobyć 74 punkty. Minimum punktowe, aby egzamin był zdany - to 68 punktów. Czas egzaminu jak do tej pory - 25 minut. Na każde pytanie podstawowe jest jedna prawidłowa odpowiedź, a pytania specjalistyczne są wielokrotnego wyboru. System nie pozwala wrócić do pytania poprzedniego, jeśli już na nie odpowiemy bądź minie czas na odpowiedź;

 - każdy kandydat na kierowcę przed zapisaniem się do ośrodka szkolenia kierowców musi wyrobić profil kandydata na kierowcę;

- aby uzyskać prawo jazdy kategorii C trzeba mieć co najmniej 21 lat, a nie 18 jak dotychczas. Uprawnienia kategorii D są dostępne dla osób, które mają co najmniej 24 lata, a nie 21 jak dotychczas. Zgodnie z art. 11 oraz art. 50 ustawy, osoby zdające na kategorie prawa jazdy C, C+E, D są zobowiązane dostarczyć na egzamin orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

- wprowadzono nową kategorię prawa jazdy AM - do jazdy lekkimi pojazdami czterokołowymi, czyli quadami oraz motorowerem, kategorię A2 - dla motocykli o mocy do 35 kW. W przypadku kategorii A osoby, które zdawać będą na prawo jazdy po raz pierwszy, muszą mieć ukończone 24 lata. Jeśli chodzi o kategorię A1, na motocykle o pojemności do 125 cm 3, bez zmian - ukończone 16 lat; kandydaci na motocyklistów muszą m.in. wykonać szybki slalom między pachołkami przy prędkości 30 km/h i ominąć przeszkody przy prędkości 50 km/h.

 •  Przebudowa placu egzaminacyjnego w związku ze zmianą przepisów po 19.01.2013r.

 •  Zakup dwóch motocykli do egzaminowania na kategorie motocyklowe - KAWASAKI ER-6N ABS (poj. 649 cm3, moc 55 kW) - do kat. A i KAWASAKI ER-6N ABS (poj. 649 cm3, moc 35 kW) – do kat. A2 oraz jednego motoroweru marki Romet ZK50 do kategorii AM prawa jazdy.

 • Zakup jednego zestawu przenośnego miernika prędkości najazdowej typ: PMP-001 i jednego zestawu przenośnego miernika prędkości średniej typ: PMP-002, koniecznych do przeprowadzenia egzaminów na kategorie motocyklowe.

 •  Zakup agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości procesu egzaminowania w związku ze zmianą przepisów od 19.01.2013r., według których nie ma możliwości przeprowadzania egzaminów na podstawie testów papierowych w przypadku awarii urządzeń komputerowych. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej agregat zapewni także energię do urządzeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

 •  Dobudowa od strony placu manewrowego przy OSKP parterowej części o wymiarach 570 x 1224 cm, oraz remont części istniejącej z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-socjalne, remont części istniejącej wraz z wydzieleniem na samodzielny lokal dostępny z zewnątrz (poradnia lekarska), wjazd od ul. Mierosławskiego.

 •  W dniu 14 czerwca 2013r. egzaminatorzy WORD Słupsk przeprowadzili prezentację - szkolenie dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców z regionu słupskiego w zakresie kategorii motocyklowych według nowych przepisów.

 •  Zakup 400 szt breloczków ratowniczych z wyposażeniem: maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, rękawiczki lateksowe, na potrzeby próby bicia rekordu Polski w najdłuższej, nieprzerwanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) w dniu 23.05.2013 roku przy współpracy WORD w Słupsku z Akademią Pomorską w Słupsku.

 •  VIII Festyn BRD (08 czerwca 2013r.) z cyklu "...aby na drogach było bezpieczniej" – motto: “Wypoczywaj dobrze – wracaj bezpiecznie”.

 •  Odnowienie poczekalni dla klientów w głównym budynku WORD, m.in. zorganizowanie kącika dla maluchów, zakup nowych krzeseł. 

 • Uruchomienie szkoleń dla kierowców metodą e-learningu.

 • Przyznanie WORD Słupsk certyfikatu "Miejsce przyjazne seniorom"

 • Zmiana dostawcy systemu teleinformatycznego obsługującego proces egzaminowania z ITS na PWPW, przesyłanie Profiki Kandydata na kierowcę drogą elektroniczną, rezygnacja z tzw Trybu Awaryjnego.
   

  ROK 2014

 • kryzys na rynku szkoleniowym kandydatów na kierowców - likwidacja wielu szkół jazdy spowodowana sytuacja demograficzną w Polsce, zmianami legislacyjnymi, co przyczyniło się do znacznego zmniejszenia ilości kandydatów na kierowxów i kierowców przystępujących do egzaminówna prawo jazdy; Reorganizacja i redukcja zatrudnienia pracowników WORD Słupsk z powodów ekonomicznych: z obsługi administracyjnej i wśród egzaminatorów;

 • odwołanie i rezygnacja z organizacji corocznego IX Festynu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z cyklu "...aby na drogach było bezpieczniej" z pwoodów ekonomicznych;

 • likwidacja z dniem 01.04.2014r kasy WORD i uruchomienie obsługi kasowej przez podmiot zewnętrzny w siedzibie WORD;

 • likwidacja z dniem 01.04.2014r Pracowni Psychologicznej WORD Słupsk i uruchoemienie działalności podmioru zewnętrznego Prywatnej Pracowni Psycholgicznej  w siedzibie WORD;

 • wprowadzenie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w dniu 24 sierpnia 2014r. m.in:

 • prowadzenie dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata, możliwości kierowania motocyklem o poj. skokowej nie większej niż 125 cm3 i mocy do 11 kw ( 15KM);

 • planowane zniesienie wobec kandydatów na kierowców konieczności uczestniczenia w kursie teoretycznym na prawo jazdy ( od dnia 01 stycznia 2015r);

 • planowane wprowadzenie mozliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy pojazdem, którym kandydat szkolił się na kursie w OSK;

 • planowane od dnia 01 stycznia 2015 r wprowadzenie na egzaminie elementów tzw "ekojazdy" jako propagowania ekologii;

 • stworzenie do końca roku 2014 jawnej nowej bazy pytań egzaminacyjnych i zwiększenie ich ilości z 2500 do 3000 pytań, zatwierdzonych przez Ministra Transportu. Na egzaminie kursant będzie losował 32 pytania z powyższej puli.

 • wprowadzenie mozliwości udostępnienia na pisemny wniosek osoby egzaminowanej pytań na które udzieliła ona błednych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego;

 • wprowadzenie możliwości odbycia jazd doszkalających w Osrodkach Szkolenia Kierowców dla osób, które będa zdawały egzamin sprawdzający;

 • zniesienie 6- co miesięcznego terminu ważności pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy;

 • zmiany legislacyjne Ministerswa Zdrowia w zakresie badań lekarskich kierowców od dnia 20 lipca br, w tym: podwyżki cen badan lekarskich dla kandydatów na kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • wprowadzenie podwyżki cen badań psychologicznych dla kierowców;

 • wprowadzenie od dnia 31 sierpnia br obowiązku noszenia odblasków przez rowerzystów i pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku;

 • kilkumiesięczna kontrola procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami ( kontrola ogólnopolska zakrojona na szeroką skalę wybranych jednostek: WORD-y, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, Urzędy Marszałkowskie);

 • zmiana sposobu wywoływania osób na egzamin praktyczny na prawo jazdy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( imię i nazwisko kandydata zastąpił jego nr ewidencyjny zamieszczony z zaświadczeniu potw. rejestrację  na egzamin);

 • wspólna akcja WORD-u i Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku w zakresie BRD ( zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i na Miasteczku Ruchu Drogowego)

ROK 2015

 • Wspólna akcja informacyjna WORD i Głosu Pomorza dotycząca propagowania noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym w ramach akcji "Pieszy w odblasku - koniecznie". Bezpłatne rozdawanie elementów odblaskowych w redakcji Głosu Pomorza i siedzibie WORD Słupsk

 • Współorganizacja z Głosem Pomorza 43. Wyścigów rowerkowych w dniu 06 czerwca 2015 r

 • Wprowadzenie do oferty szkoleniowej WORD z dniem 01 lipca 2015r kursów reedukacyjnych dla kierowców, w ramach profilaktyki przecilakoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 • Zakup nowych alkogogli i narkogogli - imitujących stan upojenia alkoholowego i symulujących skutki zażywani narkotyków oraz ich prezentacja na festynach i w szkolłach

 • Kolejne planowane zmiany legislacyjne dla kierowców. Od 2016 r wprowadzenie dwuletniego okresu próblnego dla młodych kierowców ( przy 2 wykroczeniach drogowych - kurs reedukacyjny, 3 wykroczenie - utrata prawa jazdy, przez 8 misieący od zdobycia uprawnień  pojazd oznakowany nalepką zielonego kolnowego liścia, ograniczenie prędkości poruszania się w terenie zabudowanym do 50 km/h, poza obszarem zabudowanym - 80 km/h, na autostradzie - 100 km/h, pomiędzy 4 a 8 miesiącem od zdobycia uprawnien konieczność zalioczenia kursu dokształcającego i 2 - godzinnego szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń drogowych). Ponadto likwidacja szkoleń "Minus 6 pkt", zmniejszających ilość punktów karnych.

 • Upublicznienie przez Ministrerstwo Infrastruktury i Rozwoju bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy ( ok. 2500 pytań) - maj 2015 r


ROK 2016

 • Przesunięcie w czasie wejścia w życie zmian w przepisach dot. egzaminów państwowych na prawo jazdy

 • Wymiana pojazdu egzaminacyjnego kat. B+E marki Ford Transit na pojazd Fiat Ducato

 • Wymiana 8 szt pojazdów egzaminacyjnych kat. B z Fiatów Punto Evo na pojazdy marki Hyundai I20

 • Przesunięcie w czasie wejścia w życie zmiany przepisów dot. zniesienia obowiązywania kursów " Minus 6 punktów" dla kierowćów, kursy te odbywają się na dotychczasowych zasadach do końca 2016 roku

 • Przebudowa parteru budynku administracji WORD słupsk, powiększenie poczekalni dla klientów i tym samym znaczna poprawa warunków oczekiwania klientów na egzamin, w tym otwarciekącika gastronomicznego i powiększonego kącika zabaw dla dzieci oraz zmiana lokalizacji Agencji Bankowej oraz przebudowa pomieszczeń Biura Obsługi Egzaminów

 • Remont i odświeżenie pomieszczeń zlokalizowanych na 1. piętrze budynku administracji WORD Słupsk

 • Udział WORD Słupsk w 43. wyścigach rowerkowych z Głosem Pomorza na terenie stadionu 650 - lecia w dniu 04 czerwca 2016r

 • Udział WORD Słupsk w festynie - Dniu Otwartym 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku w dniu 26 czerwca 2016r

 • Kontynuacja akcji informacyjnej dla rowerzystów i pieszych pod hasłem " Pieszy w odblasku - koniecznie", bezpłatne rozdawanie elementów odblaskowych w WORD i podczas imprez plenerowych

 • Uruchomienie w wynajętych pomieszczeniach WORd Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci

 • Zakup nowego serwera celem zapewnienia ciągłości procesu egzaminowania

 • Sprzedaż wycofanych pojazdów egzaminacyjnych Ford Transit i Fiatów Punto Evo

 • Udział WORD w projekcie pod hasłem " Europejski Tydzień Mobilności". Wizyta Prezydenta Słupska - Pana Roberta Biedronia wraz z grupą cyklistów na Miasteczku Ruchu Drogowego

 • Uruchomienie popołudniowych terminów egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy

 • Przebudowa kotłowni gazowej WORD Słupsk

 • montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku administracji WORD Słupsk

                                                                                             ROK 2017

 • W pierwszym kwartale ( w marcu) Dział Szkoleń i BRD rozpoczął prowadzenie nowego szkolenia pn" Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przecialkoholowej i przeciwdziałania narkomanii" ( 2 dni, po 8 godz, w grupach 10-15 osób). Kurs dotyczył osób, ktore kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przecialkoholowej i przecidziałania narkomanii;

 • Uruchomienie możliwości rezerwacji terminu egzaminu przez internet za pośrednictwem serwisu infocar;

 • Modernizacja budynku garaży 1-8;

 • budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla WORD;

 • remont budynku WORD, w tym budowa wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku admistracyjnego od ul. Mierosławskiego oraz odnowienie elewacji;

 • zakup nowego pojazdu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów praktycznych kat. A1 - Yamaha MT 125A;

 • zawieszenie prowadzenia kursów dla kierowców zawodowych ( szkolenie okresowe i kwalifikacja wstępna);

 • udział w 44 wyścigach rowerkowych z Głosem Pomorza na terenie stadionu 650 -lecia w Słupsku oraz OSIR-u Ustka;

 • udział w festynie na terenie 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku;

 • Wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej ośrodka;

 • Z dniem 17.09.2017 r wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2017 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczególowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu - mozliwość prowadzenia w/w kursow dla grupy mniej niż 10 osób a nie więcej niż 15 osób.

 • Od dnia 25.08.2017 r egzaminy na kat. A1 odbywają się nowym pojazdem - motocyklem Yamaha MT-125 ABS ( poj. 124.96 cm3, moc 11,0 kw - 15,0 KM)

 • od marca 2017 r wprowadzono możliwość zapisu na egzaminy internetowo poprzez aplikację Info car

ROK 2018

 • Wejście w życie nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych tzw RODO

 • zatrudnienie w WORD Słupsk inspektora ochrony danych osobowych

 • Zakup i 1 pojazdu egzaminacyjnego kat. B marki Hyundai I20

ROK 2019

 • Dyrektor WORD Słupsk - Pan Zbigniew Wiczkowski, zarządzający firmą od 2006 roku, z dniem 28 lutego 2019 roku przechodzi na emeryturę

 • Z dniem 01.03.2019r na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk powołuje Pana Henryka Grządzielskiego, na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora WORD Słupsk do dnia 31.05.2019r

 • maj 2019 r - budowa kwietnika z napisem WORD przy placu manewrowym

 • Z dniem 01.06.2019r na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, powołuje Pana Piotra Tomaszewskiego na stanowisko Dyrektora WORD Słupsk

 • udział pracowników WORD Słupsk w zawodach rowerkowych z Głosem Pomorza na Stadionie 650 - lecia

 • udostępnienie placu manewrowego WORD Słupsk Ośrodkom Szkolenia Kierowców, celem odbycia jazd próbnych z kursantami przed egzaminem praktycznym

 • modernizacja wejścia głównego do budynku WORD oraz dachów zespołu garaży

 • organizacja kursu dla kandydatów na egzaminatorów

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Robert OWCZARCZYK2011-03-11 13:03:04
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2020-02-07 08:26:52
Licznik odwiedzin: 10079