Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Misja WORD

Misja WORD

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierujących pojazdami, w ramach obowiązujących przepisów. WORD Słupsk wykonuje także inne szeroko zakrojone zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z mottem: „... aby na drogach było bezpieczniej”.

Założoną misję WORD Słupsk realizuje poprzez podejmowanie następujących działań:

 • zapewnienie bezstronnej i rzetelnej oceny egzaminowanych kandydatów na kierowców oraz egzekwowanie wymaganego określonego, prawem poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych,

 • doskonalenie metod i procedur egzaminacyjnych – w ramach obowiązujących przepisów lub w drodze postulowania ich zmian,

 • zatrudnianie pracowników, a w szczególności kadry egzaminatorów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych,

 • zaangażowanie wszystkich pracowników w poprawę jakości świadczonych usług,

 • kształtowanie postaw, że za jakość i wizerunek WORD Słupsk odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i w każdym kontakcie z klientem i partnerem współpracy,

 • umacnianie roli WORD jako instytucji pełniącej służbę publiczną i przyjaznej dla klientów,

 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów,

 • popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, obowiązujących w tym zakresie przepisów i skutkach niestosowania się do zasad bezpiecznego użytkowania dróg, podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kultury jazdy

 • uczestniczenie w monitorowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opracowaniu wniosków w zakresie likwidacji istniejących i przewidywanych zagrożeń,

 • opiniowanie rozwiązań z zakresu oznakowania dróg, organizacji ruchu i modernizacji miejsc i odcinków niebezpiecznych, opracowywanie projektów organizacji ruchu oraz opracowywanie opinii w zakresie poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
 • efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami, w tym środkami finansowymi i czasem pracy,

 • działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: prowadzenie kursów i szkoleń dla kierowców, dzieci i młodzieży, przeprowadzanie badań psychotechnicznych w pracowni psychologicznej, sprawdzanie stanu technicznego pojazdów na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,

 • realizowanie usług zgodnie z europejskimi i krajowymi standardami przy jednoczesnym dostosowaniu obsługi do oczekiwań klientów oraz nowych wyzwań stawianych przed WORD Słupsk.

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Robert OWCZARCZYK2011-03-01 13:58:45
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2011-03-11 08:30:01
Licznik odwiedzin: 7634