Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Modernizacja wejścia głównego do budynku WORD Słupsk oraz dachów zespo

Modernizacja wejścia głównego do budynku WORD Słupsk oraz dachów zespo

 

ZP/372/BP52/19

L. dz. 559./2019 Słupsk, dn. 21.08.2019 r.

 

Wykonawcy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja wejścia głównego do budynku WORD Słupsk oraz dachów zespołu garaży”:

część I – Modernizacja wejścia głównego;

część II – Modernizacja dachów zespołu garaży.

1. Zakres prac dla poszczególnych części przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które są załącznikami do zaproszenia.

2. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z placem budowy, jego otoczeniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka, które miałyby wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

3. Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych w terminie do 10.10.2019 r.

4. Po wykonaniu robót należy dostarczyć zamawiającemu komplet certyfikatów i świadectw na wbudowane materiały.

6. Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.08.2019 r. /czwartek/ do godz: 12:00, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Mierosławskiego 10, pokój nr 14 – sekretariat, I piętro lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@word.slupsk.pl.

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zaproszenia wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

7. Osoby do kontaktów: Andrzej Trzaskoma, tel: /59/ 8482148, e-mail: przetargi@word.slupsk.pl.

8. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

9. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania umowy w siedzibie WORD Słupsk.

10. Kryterium oceny ofert dla poszczególnych części: – cena brutto – 100 %.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: przetargi@word.slupsk.pl lub /59/ 8482135.

 

Z poważaniem

Piotr Tomaszewski
Dyrektor WORD Słupsk

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Część I i II specyfikacja techniczna robót budowlanychPobierz
Załącznik nr 2 - Część I Modernizacja wejścia głównego Pobierz
Załącznik nr 2 - Część II Modernizacja dachów zespołu garaży Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy ( doc)Pobierz
Załącznik nr 3- Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 4 - Projekt umowy Pobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Andrzej TRZASKOMA
Udostępnił: Joanna RESZETAR2019-08-21 12:37:50
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2019-08-21 13:59:15
Licznik odwiedzin: 119