Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Ochrona danych

Ochrona danych

RODO - ochrona danych osobowych

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

 


Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora.
 

Kontakt:

listowny - WORD Słupsk, ul. Mierosławskiego 10, 76 - 200 Słupsk

telefoniczny - 59 8482130

e-mail - sekretariat@word.slupsk.pl


Inspektor Ochrony Danych

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku powołał na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Reszetar, z którą można kontaktować się poprzez email: iod@word.slupsk.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych  - Pani Marta Berg, e - mail m.berg@word.slupsk.pl

 


Cele i podstawy prawne przetwarzania

Podmiot danych

Cele przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania

Osoby egzaminowane

 • przeprowadzenie procesu egzaminowania

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

 • Ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.z 2020 r.poz. 374).

Pełnomocnicy osób egzaminowanych

 • zapisanie na egzamin lub zmiana terminu egzaminu w imieniu osoby egzaminowanej

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

Uczestnicy szkoleń

 • przeprowadzenie szkolenia

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz.663, z późn. zm.);

 • Ustawa z 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach zwiążanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Uczestnicy konkursów

 • przeprowadzenie konkursu

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Klienci OSKP

 • przypomnienie o terminie kolejnego przeglądu technicznego pojazdu

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Kontrahenci

 • wykonanie usługi

 • wykonanie umowy

Partnerzy

 • realizacja wspólnej inicjatywy

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powyższymi aktami normatywnymi lub w celu podpisania umowy oraz wzięcia udziału w konkursie jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym jest dobrowolne, a ich przetwarzanie przez WORD Słupsk następuje po uzyskaniu Pani / Pana pisemnej zgody.  Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 


Odbiorcy danych

 

1. Pani / Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

2. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacja międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Okres przechowywania

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2008 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do "bycia zapomnianym");
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 139 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Małgorzata Ozimek
Udostępnił: Robert OWCZARCZYK2018-06-15 13:38:05
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2024-03-26 09:05:40
Licznik odwiedzin: 2408