Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » RODO

RODO

RODO - ochrona danych osobowych

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

 


 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Powołanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Pan Robert OWCZARCZYK.
Kontakt tel. (59) 848-21-36, e-mail: r.owczarczyk@word.slupsk.pl

 


Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania,

 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

 4. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania, prawo wniesienia sprzeciwu,

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów,

 7. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym poniższymi aktami normatywnymi jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 


Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia.

 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 4. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania, prawo wniesienia sprzeciwu,

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów,

 7. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,

 8. Podanie danych osobowych (w zależności od rodzaju szkolenia), w zakresie wymaganym poniższymi aktami normatywnymi jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz.663, z późn. zm.);

 


Klauzula informacyjna dla partnerów WORD Słupsk.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10,

 2. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 3. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

 5. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,

 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Robert OWCZARCZYK
Udostępnił: Robert OWCZARCZYK2018-06-15 13:38:05
Ostatnio zmodyfikował: Robert OWCZARCZYK2018-06-15 13:42:27
Licznik odwiedzin: 357