Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

ZP/372/BP39/19

L. dz. 369/2019                                                                                                                Słupsk, dn. 05.06.2019 r.

 

 

                                                                                                                     Wykonawcy

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na roboty budowlane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

 

część I – Odwodnienie Miasteczka Ruchu Drogowego w WORD Słupsk;

 

część II – Modernizacja budynku głównego;

 

część III – Modernizacja garaży.

 

1. Zakres prac dla poszczególnych części przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które są załącznikami do zaproszenia.

 

2. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z placem budowy, jego otoczeniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka, które miałyby wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

 

3. Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych w terminie do 30.09.2019 r.

 

4. Po wykonaniu robót należy dostarczyć zamawiającemu komplet certyfikatów i świadectw na wbudowane materiały.

 

5. Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.06.2019 r. /środa/ do godz: 12:00, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Mierosławskiego 10, pokój nr 14 – sekretariat, I piętro lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@word.slupsk.pl.

 

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zaproszenia wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

 

6. Osoby do kontaktów: Andrzej Trzaskoma, tel: /59/ 8482148, e-mail: przetargi@word.slupsk.pl.

 

7. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

 

8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania umowy w siedzibie WORD Słupsk.

 

9. Kryterium oceny ofert dla poszczególnych części: – cena brutto – 100 %.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: przetargi@word.slupsk.pl lub /59/ 8482135.

 

 

                                                                                                                                              Podpisał

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Dyrektor WORD

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Piotr Tomaszewski

 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - część I - Odwodnienie Miasteczka Ruchu Drogowego w WORD Słupsk - Specyfikacja techniczna robót budowlanychPobierz
Załącznik nr 1 - część II - Modernizacja budynku głównego - Specyfikacja techniczna robót budowlanychPobierz
Załącznik nr 1 - część III - Modernizacja garaży - Specyfikacja techniczna robót budowlanychPobierz
Załącznik nr 2 - część I - Odwodnienie Miasteczka Ruchu Drogowego w WORD Słupsk - przedmiarPobierz
Załącznik nr 2 - część II - Modernizacja budynku głównego - przedmiarPobierz
Załącznik nr 2 - część III - Modernizacja garaży - przedmiarPobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowyPobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docPobierz
Załącznik nr 4 - Projekt umowyPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Andrzej Trzaskoma
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2019-06-05 11:49:15
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2019-06-05 12:28:46
Licznik odwiedzin: 200