Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na usługi ochrony dla WORD Słupsk

Zaproszenie do składania ofert na usługi ochrony dla WORD Słupsk

 Słupsk, dn. 06.11.2017 r.

 

USŁUGI OCHRONY DLA WORD SŁUPSK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza rozeznanie cenowe /znak sprawy BP/64/2017 na usługi ochrony na okres 12 m-cy (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w związku z czym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i osób, odbywajacej się całodobowo siłami 1 pracownika ochrony na zmianie dyżuru, wspieranego w razie potrzeby siłami zespołów interwencyjnych.

W zakres usług wchodziłoby także odbieranie w Centrum Monitorowania sygnałów z lokalnego systemu ochrony elektronicznej chronionego obiektu i reagowanie na sygnały alarmowe siłami zespołów interwencyjnych (zmotoryzowanych, a nie pieszych) lub w razie potrzeby do powiadamiania służb specjalnych.

Termin realizacji: od 05 stycznia 2018 r. od godz. 15:00 do 05 stycznia 2019 r. (przeciętnie 560 godzin miesięcznie).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej czterema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – jedna osoba na zmianie, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,

Rozliczenia będą odbywały się miesięcznie według faktycznie przepracowanych godzin. Czas ochrony obejmuje czasokres poza godzinami pracy WORD, który trwa co do zasady od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca był zakładem pracy chronionej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 t.j. ze zm.). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę możliwości odpisu przez Zamawiającego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania zaświadczeń pozwalających Zamawiającemu na obniżenie wpłat na PFRON.

 

Obiekt nie jest objęty ewidencją obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku pozycja 1099 ze zm.).

 

Wymagania w stosunku do oferentów: uprawnienia - posiadanie koncesji MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności na min. 1 mln zł.

WORD zapewnia pracownikom ochrony pomieszczenie socjalne oraz dostęp do stacjonarnej linii telefonicznej.

WORD informuje, że istnieje możliwość obejrzenia obiektu i terenu firmy przed sporządzeniem oferty.

Kryteria oceny ofert: - cena w zł/godz – 100 %.

Proszę o złożenie oferty na adres mailowy przetargi@word.slupsk.pl w terminie do 14.11.2017 r. do godziny 10:00.

 

Oferta musi zawierać co najmniej poniższe dane.

Oferta na "Usługi ochrony dla WORD Słupsk na 2018 rok".

Dane oferenta: (nazwa, adres, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, tel, fax, mail).

Stawka za usługę ochrony w zł netto/godz + wskazanie obowiązującego VAT. Wysokość odpisu na PFRON wyrażona w %.

Oświadczamy, że posiadamy OC działalności na nie mniej niż 1.000.000 zł oraz posiadamy wymagane uprawnienia. (tylko wybrany - najkorzystniejszy oferent przed podpisaniem umowy będzie proszony o przedstawienie kserokopii/skanów n/w dokumentów).

Oświadczamy, że:

a) dysponujemy Centrum monitorowania siłami własnymi/z udziałem podwykonawców;

b) dysponujemy patrolem interwencyjnym siłami własnymi/z udziałem podwykonawców (tylko wybrany - najkorzystniejszy oferent przed podpisaniem umowy będzie proszony o wskazanie podwykonawców wraz danymi teleadresowymi).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przetargi@word.slupsk.pl lub 59-848-21-35, Zaczek Anna - WORD Słupsk. 

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz cenowyPobierz
Załącznik nr 2 - Projekt umowy na usługi ochronyPobierz
Pytanie nr 1 i odpowiedźPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Anna Zaczek
Udostępnił: Zofia DABROWSKA-WYSOK2017-11-06 10:53:46
Ostatnio zmodyfikował: Zofia DABROWSKA-WYSOK2017-11-10 09:58:12
Licznik odwiedzin: 257