Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Kontrola zarządcza » Zarządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej

 

ZARZĄDZENIE nr 15/2010

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 19.07.2010 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej§ 1


Na podstawie art. 68 ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji powoływanej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi i dostawy, prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku.


§ 2


Szczegółowy tryb postępowania dla zadań o wartości powyżej 14.000 euro został określony w regulaminie pracy komisji przetargowej WORD Słupsk, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Szczegółowy tryb postępowania dla zadań o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro został określony w regulaminie w sprawie gospodarowania środkami publicznymi WORD Słupsk, wraz z jego załącznikami, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4


Wszyscy pracownicy WORD zobowiązani są do przestrzegania niniejszego zarządzenia.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.07.2010 r.Podpisał

Dyrektor WORD

Zbigniew Wiczkowski

Otrzymują:

do wiadomości wszyscy pracownicy WORD

Załaczniki:

 

Załącznik nr 1: Regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

 Załacznik nr 2: Regulamin pracy komisji przetargowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: RESZETAR2011-10-06 08:21:17
Ostatnio zmodyfikował: RESZETAR2011-10-07 07:57:52
Licznik odwiedzin: 1523