Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Ogłoszenia o sprzedaży majątku » Ogłoszenie o sprzedaży 5 poj. marki Hyundai I20

Ogłoszenie o sprzedaży 5 poj. marki Hyundai I20

O G Ł O S Z E N I E   O   S P R Z E D A Ż Y

          

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

     ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk

 

sprzeda 5 samochodów osobowych marki Hyundai i20

Lp.

Nr rejestracyjny

Rocznik

Przebieg w km

Cena wywoławcza (do negocjacji) w zł brutto

1

GS  85620

2016

61.000

33.000

2

GS  85688

2016

62.200

32.500

3

GS  85689

2016

63.100

33.000

4

GS  85690

2016

62.500

32.500

5

GS  85735

2016

59.900

33.000

 

1. Opis przedmiotu:

Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach.

Model Hyundai i20 MR 15, wersja classic plus, 1248 cm3 pojemność silnika, benzyna, liczba miejsc 5, hatchback 5drzwiowy, z zapłonem iskrowym (wtrysk), 62 kW (84KM), 4 cylindry, 16 zaworów, manualna skrzynia biegów, napęd przedni 4x2. Pierwszy właściciel. Lakier metalizowany.

Przebieg około 60-63 tys km.

Uwaga: Z uwagi na fakt, że pojazdy nr 1-5 są takie same: z tego samego rocznika, w taki sam sposób eksploatowane, mają zbliżony przebieg, są identycznie wyposażone – WORD Słupsk opisuje tylko jedno z aut.

Pojazdy używane były w procesie egzaminacyjnym kierowców i kandydatów na kierowców, posiadają dodatkowe wyposażenie przystosowane do nauki jazdy (samochody NIE są wyposażone w oznakowanie zewnętrzne - daszek z literą "L"): posiadają np. dodatkowe pedały, lusterka, monitoring video.

Pojazdy posiadają ślady użytkowania adekwatne do wieku i przebiegu oraz rodzaju eksploatacji: tapicerka, plastikowe obudowy, zarysowania powłoki lakierniczej.

Każdy pojazd ma komplet kół zimowych (aktualnie założone) i letnich.

Pojazdy cały czas serwisowane. Większość z przeprowadzonych napraw wykonywana była w autoryzowanym serwisie. Auta w pełni sprawne. Stan wizualny dobry.

 

Sprzedawane pojazdy wraz z ich dokumentacją można obejrzeć w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10:

  1. w dni robocze od poniedziałku do piątku, nr tel: /59/  848 21 38/48  w godzinach 07:00 – 15:00

  2. oraz w każdą sobotę na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD: w godzinach 09:00 – 13:00. Pojazdy wystawione do oględzin na terenie WORD w Słupsku, przy ul. Mierosławskiego 10, na placu egzaminacyjnym.

 

2. Wadium: nie jest wymagane.

3. Cena wywoławcza / do negocjacji : z tabeli powyżej.

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie przetargu publicznego pisemnego.

Osoby zainteresowane zakupem do dnia 04.04.2023 r. /wtorek/ do godz. 10:00 winny złożyć pisemne oferty. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.04.2023r. o godz.: 10:10 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk, Sala Szkoleniowa nr 13 /I piętro/.

Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej i winna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę /firmę/ i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i podanie dokładnego numeru identyfikującego pojazdu np. numer rejestracyjny, który jest przedmiotem zainteresowania oferenta,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

d) w przypadku osób fizycznych i wybrania ich oferty przed podpisaniem umowy - dowód osobisty do wglądu.

 

5. Ofertę należy złożyć do dnia 04.04.2023r. /wtorek/ do godz: 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, pokój nr 14 /I piętro/, ul. Mierosławskiego 10, 76 – 200 Słupsk, w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu Hyundai i20, nie otwierać przed dniem 04.04.2023r. do godz: 10:10”.

Można także składać oferty drogą elektroniczną: na adres sekretariat@word.slupsk.pl lub na elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP WORD Słupsk: wordslupsk/SkrytkaESP

 

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, a nie data stempla pocztowego /nadania/.

Oferta jest wiążąca przez okres 10 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

6. Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi oferent (nabywca), także podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą o podatku o czynności cywilnoprawnych.

Nabywca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu do podpisania umowy w siedzibie WORD.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu - wyboru oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży - składnika majątku – pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całkowitej ceny nabycia.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie aukcja między tymi oferentami po ogłoszeniu przez komisję przetargową wyników przetargu.

Komisja przetargowa wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia aukcji, o czym zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Można złożyć ofertę zakupu na więcej niż jedno auto.

Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę za dane auto.

 

7. Kontakt.

Wszelkie informacje o stanie technicznym pojazdów, szczegóły na temat urządzeń monitoringu można uzyskać pod numerem telefonu 59-848-21-45/38 lub wysłać zapytanie mailowe na adres przetargi@word.slupsk.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy sprzedaży.

3. Wykaz pojazdów.

4. Opis wyposażenia.                                                                                                                                

                                               Słupsk, dnia 22.03.2023 r.

drukuj    zapisz jako pdf

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Wzór oferty Pobierz
Załącznik nr 2 - Projekt umowy sprzedaży pojazdów Pobierz
Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedażyPobierz
Załącznik nr 4 - Opis wyposażeniaPobierz

Dziennik modyfikacji

Autor: Anna ZACZEK
Udostępnił: Joanna RESZETAR2023-03-08 13:25:44
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2023-03-31 14:47:45
Licznik odwiedzin: 849