Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Procedura składania skarg

Procedura składania skarg

 

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

 

Procedura postępowania w przypadku skarg na przebieg egzaminów państwowych jest realizowana w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1, 4 oraz art. 68 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 roku (Dz. U. poz. 1284 z 2018 roku z późn. zmianami).

 

1. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka Województwa Pomorskiego.


2. Celem potwierdzenie terminu złożenia, skargę składa się na piśmie.

 

3. Dyrektor WORD Słupsk w terminie 14 dni od daty złożenia skargi przesyła ją do Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z kompletem dokumentów.

 

4. Odpowiedzi na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia sprawy.

 

5. Dyrektor WORD w Słupsku zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt 2 Ustawy o kierujących pojazdami może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego, jeżeli egzamin był przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

 

6. Nagranie z przebiegu egzaminu osoba zainteresowana ogląda na wniosek. Wniosek składa się w formie pisemnej.

 

 

. Dyrektor WORD

 

Piotr Tomaszewski

 

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów WORD Słupsk w sprawie skarg i wniosków:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi i/lub wniosku.

3. Pani / Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów.

7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania jeżeli taki obowiązuje), prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Pani / Pan ma proawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym poniższym aktem normatywnym jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne, a ich przetwarzanie przez WORD Słupsk następuje po uzyskaniu Pani / Pana pisemnej zgody.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 08.01.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 46). 

 

 

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Joanna RESZETAR2011-03-10 14:32:15
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2019-06-10 11:41:12
Licznik odwiedzin: 8432