Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Kontrole

Kontrole

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku

w latach 2006 - 2021

 

 

L.p.
Jednostka kontrolująca

Początek kontroli

Zakończenie kontroli

Tematyka kontroli

 

ROK 2006
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk
30.01.2006r.
24.02.2006r.

Kontrola okresowa dotycząca prawidłowości wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń.

 

2
Urząd Skarbowy w Słupsku
23.10.2006r.
23.10.2006r.

Sprawdzenie transakcji zawartych w okresie X-XII z wybranym kontrahentem.

 

ROK 2007
1
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny O/Słupsk
03.08.2007r.
03.08.2007r.
Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach.

 

2
Urząd Miejski Słupsk
13.12.2007r.
13.12.2007r.

Kontrola prowadzonej dokumentacji i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

 

ROK 2008

1
Transportowy Dozór Techniczny
09.12.2008r.
09.12.2008r.

Zgodność OSKP z wymogami Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych i prowadzenia dokumentacji.

 

ROK 2009
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk
09.03.2007r.
17.03.2009r.

Kontrola okresowa dotycząca prawidłowości wykonywania przez obowiązków w zakresie ubezpieczeń.

 

2

Transportowy Dozór Techniczny

03.07.2009r.
03.07.2009r.

Kontrola okresowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

ROK 2010
1

Urząd Komunikacji Elektronicznej O/Gdynia

21.04.2010r.
21.04.2010r.

Kontrola urządzeń radiowych na zgodność z pozwoleniem radiowym.

 

2

Transportowy Dozór Techniczny

14.05.2010r.
14.05.2010r.

Okresowa kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

18.10.2010r.
29.10.2010r.

Gospodarka finansowa 2009 r. Wstępna ocena celowości zakupów i procedury przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

ROK 2011
1
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny O/Słupsk
26.04.2011r.
26.04.2011r.

Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków zdrowotnych środowiska pracy.

 

2
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
15.06.2011r.
16.06.2011r.

Przestrzeganie przepisów art.39h ust. 2 ustawy o Transporcie Drogowym (zgodność programów szkoleń, dokumentów z ustawą i spełnianie wymagań przez ośrodek szkolenia).

 

3

Transportowy Dozór Techniczny

30.06.2011r.
30.06.2011r.

Okresowa kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

4
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
26.09.2011r.
07.10.2011r.

Gospodarka finansowa: celowość zaciągania zobowiązań, uzyskiwanie przychodów, sprawozdawczość, prawidłowość stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

5
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
12.10.2011r.
12.10.2011r.

Działalność Pracowni Psychologicznej WORD Słupsk.

 

 ROK 2012

1

Transportowy Dozór Techniczny

16.04.2012r.
16.04.2012r.

Okresowa kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD w Słupsku.

 

2
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
19.04.2012r.
19.04.2012r.
Kontrola wykonywania zadań obronnych.

 

3
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska O/Słupsk
30.05.2012r.
13.06.2012r.
Kontrola Interwencyjna w zakresie emisji hałasu do środowiska.

 

4
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
24.09.2012r.
05.10.2012r.

Kontrola za 2012 rok w zakresie: klasyfikacja wydatków strukturalnych, prawidłowości: rozliczanie wyjazdów służbowych, zatrudniania pracowników, funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

ROK 2013

1
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
28.05.2013r.
29.05.2013r.

Kontrola kompleksowa dotycząca przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

2
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
22.07.2013r.
02.08.2013r.

Prowadzenie gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: celowości zaciągania zobowiązań, uzyskiwania przychodów, sprawozdawczości. Prawidłowość prowadzenia procedur w zakresie ZP. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

 

3
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
30.11.2013 r.
30.11.2013 r

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.

 

4

Transportowy Dozór Techniczny w Gdańsku

07.11.2013 r
07.11.2013r.

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

ROK 2014

1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O. Słupsk
03.03.2014r.
11.03.2014r.

Kontrola planowa

 

2

Urząd Marszałkowski

Województwa Pomorskiego w Gdańsku

23.06.2014r.

25.06.2014r.

Kontrola planowa procesu egzaminowania na prawo jazdy.

 

3

Transportowy Dozór Techniczny w Gdańsku

02.07.2014r.

02.07.2014r.

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

29.07.2014r.

14.08.2014r.

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, celowość zaciągania zob. finansowych i dokonywania wydatków. Prawidłowość prowdzenia inwentaryzacji. Stosowanie przepisów przy udzielaniu ZP i nowego sprawozdania. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności.

 

5

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

10.07.2014r

17.10.2014 r

Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 

6

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

17.11.2014r

19.11.2014r

Kontrola problemowa dot. przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych.

 

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

28.11.2014 r

28.11.2014r

Kontrola w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

 

ROK 2015

1

Urząd Miejski w Słupsku Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

07.04.2015 r

07.04.2015 r

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

16.06.2015 r

18.06.2015 r

Kontrola kompleksowa obejmująca zagadnienie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

 

3

Urząd Mraszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

28.09.2015 r

09.10.2015 r

1.Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań oraz procedur określonych w ustawie PZP na podstawie art. 4 pkt 8.
2. Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych.
3. Prawidłowość zatrudniania pracowników.
4.Prawidłowość stosowania przepisów przy Zamówieniach publicznych.
5. Realizacja celów kontroli zarządczej.

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

08.10.2015 r

08.10.2015 r

Sprawdzenie warunków  spełnianych przez podmiot prowadzący kurs ADR.

 

5

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

01.10.2015 r

14.10.2015 r

Kontrola dorażna dotycząca prawidłowości przeprowadzenia części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy w roku 2015.

 

6

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

16.11.2015 r

20.11.2015 r

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych.

 

ROK 2016

1

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

15.03.2016r

15.03.2016r

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych.

 

2

Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

07.06.2016r

07.06.2016r

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

21.06.2016 r

24.06.2016 r

Kontrola kompleksowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

26.09.2016 r

07.10.2016 r

1.Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.
2.Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON.
3. Prawidłowość stosowania ustawy PZP. Zakup i zbycie środków trwałych.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sporządzonych w latach 2013-2014.

 

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

25.10.2016 r

25.10.2016 r

Kontrola sanitarna. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

 

6

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

22.11.2016 r

24.11.2016 r

Kontrola problemowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

ROK 2017

1

Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

27.04.2017 r

27.04.2017 r

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

29.05.2017 r

31.05.2017 r

Kontrola kompleksowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

25.09.2017 r

06.10.2017 r

1. Kontrola gospodarowania śr. publicznymi.
2.Polityka kadrowa.
3.Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej we wszystkich obszarach.
4.Prawidłowość stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
6. Przestrzeganie przepisów dot. przetwarzania danych osobowych.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

23.10.2017 r.

26.10.2017 r.

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

ROK 2018

1

Urząd Miasta Słupsk

Transportowy Dozór

Techniczny O. Gdańsk

27.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

21.05.2018 r.

24.05.2018 r.

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

03.09.2018 r.

11.09.2018 r.

1. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi pod względem efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.

2. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej we wszystkich obszarach.

3. Prawidłowość stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz dokonywanie zakupów do kwoty 30 000 euro netto w oparciu o procedury wewnętrzne jednostki.

4. Prawidłowość zatrudniania pracowników zgodnie z przepisami.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

22.10.2018 r.

25.10.2018 r.

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

31.10.2018 r.

31.10.2018 r.

Kontrola sanitarna. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

ROK 2019

1

Urząd Miasta Słupsk

Transportowy Dozór Techniczny o. Gdańsk

25.04.2019 r

25.04.2019 r

 

Kontrola Okręgowej Stacji Pojazdów WORD Słupsk

 

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

28.05.2019 r

31.05.2019 r

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

14.10.2019 r

18.10.2019 r

1.Gospodarowanie środkami publicznymi.
2. Prowadzenie gospodarki kasowej.
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.
4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja.
5.Prawidłowość dokumentowania stosunku pracy.
6.Zasady gospoadrowania pojazdami służbowymi, w tym prawidłowość rozliczania delegacji.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

21.10.2019 r

24.10.2019 r

Problemowa kontrola obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.

ROK 2020
1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 24.02.2020r. 28.02.2020r. 1. Kontrola problemowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.
2. Urząd Marszalkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 18.05.2020r. 29.05.2020r.

Kontrola zdalna.
1. Gospodarowanie środkami publicznymi (celowość, gospodarność, legalność wydatków).
2.Ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych.
3. Prawo Zamówień Publicznych i dokonywanie zakupów do 30 tyś euro.
4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Kontrola zarządcza - środowisko wewnętrzne.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 13.07.2020r. 17.07.2020r. Kontrola kompleksowa w zakresie:
1. Spełnianie warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państowowych.
2.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów.
3.Prawidłowość przeprowadzania części teoretycznej egzaminów.
4.Prawidłowość przeprowadzania części praktycznej egzaminów.
5.Spełnianie przez egzaminatorów szczególnych wymagań.
6.Pozostałe działalności ośrodka związane z przeprowadzaniem egzaminów.
4.

Urząd Miasta Słupsk

Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

03.08.2020r. 03.08.2020r Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk
5. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 14.10.2020r. 16.10.2020r.

Kontrola problemowa w zakresie:

1. Prawidłowość przeprowadzania egzaminów praktycznych.

2. Prawidłowość przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

 

 

Zapoznanie się z dokumentacją kontroli jest możliwe także na wniosek.

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Joanna RESZETAR2013-10-07 10:39:35
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2021-01-18 09:35:10
Licznik odwiedzin: 4511