Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   BIP WORD SŁUPSK » Kontrole

Kontrole

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku

w latach 2006 - 2023

 

 

L.p.
Jednostka kontrolująca

Początek kontroli

Zakończenie kontroli

Tematyka kontroli

 

ROK 2006
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk
30.01.2006r.
24.02.2006r.

Kontrola okresowa dotycząca prawidłowości wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń.

 

2
Urząd Skarbowy w Słupsku
23.10.2006r.
23.10.2006r.

Sprawdzenie transakcji zawartych w okresie X-XII z wybranym kontrahentem.

 

ROK 2007
1
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny O/Słupsk
03.08.2007r.
03.08.2007r.
Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach.

 

2
Urząd Miejski Słupsk
13.12.2007r.
13.12.2007r.

Kontrola prowadzonej dokumentacji i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

 

ROK 2008

1
Transportowy Dozór Techniczny
09.12.2008r.
09.12.2008r.

Zgodność OSKP z wymogami Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych i prowadzenia dokumentacji.

 

ROK 2009
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk
09.03.2007r.
17.03.2009r.

Kontrola okresowa dotycząca prawidłowości wykonywania przez obowiązków w zakresie ubezpieczeń.

 

2

Transportowy Dozór Techniczny

03.07.2009r.
03.07.2009r.

Kontrola okresowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

ROK 2010
1

Urząd Komunikacji Elektronicznej O/Gdynia

21.04.2010r.
21.04.2010r.

Kontrola urządzeń radiowych na zgodność z pozwoleniem radiowym.

 

2

Transportowy Dozór Techniczny

14.05.2010r.
14.05.2010r.

Okresowa kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

18.10.2010r.
29.10.2010r.

Gospodarka finansowa 2009 r. Wstępna ocena celowości zakupów i procedury przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

ROK 2011
1
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny O/Słupsk
26.04.2011r.
26.04.2011r.

Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków zdrowotnych środowiska pracy.

 

2
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
15.06.2011r.
16.06.2011r.

Przestrzeganie przepisów art.39h ust. 2 ustawy o Transporcie Drogowym (zgodność programów szkoleń, dokumentów z ustawą i spełnianie wymagań przez ośrodek szkolenia).

 

3

Transportowy Dozór Techniczny

30.06.2011r.
30.06.2011r.

Okresowa kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

4
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
26.09.2011r.
07.10.2011r.

Gospodarka finansowa: celowość zaciągania zobowiązań, uzyskiwanie przychodów, sprawozdawczość, prawidłowość stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

5
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
12.10.2011r.
12.10.2011r.

Działalność Pracowni Psychologicznej WORD Słupsk.

 

 ROK 2012

1

Transportowy Dozór Techniczny

16.04.2012r.
16.04.2012r.

Okresowa kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD w Słupsku.

 

2
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
19.04.2012r.
19.04.2012r.
Kontrola wykonywania zadań obronnych.

 

3
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska O/Słupsk
30.05.2012r.
13.06.2012r.
Kontrola Interwencyjna w zakresie emisji hałasu do środowiska.

 

4
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
24.09.2012r.
05.10.2012r.

Kontrola za 2012 rok w zakresie: klasyfikacja wydatków strukturalnych, prawidłowości: rozliczanie wyjazdów służbowych, zatrudniania pracowników, funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

ROK 2013

1
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
28.05.2013r.
29.05.2013r.

Kontrola kompleksowa dotycząca przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

2
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
22.07.2013r.
02.08.2013r.

Prowadzenie gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: celowości zaciągania zobowiązań, uzyskiwania przychodów, sprawozdawczości. Prawidłowość prowadzenia procedur w zakresie ZP. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

 

3
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
30.11.2013 r.
30.11.2013 r

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.

 

4

Transportowy Dozór Techniczny w Gdańsku

07.11.2013 r
07.11.2013r.

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

ROK 2014

1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O. Słupsk
03.03.2014r.
11.03.2014r.

Kontrola planowa

 

2

Urząd Marszałkowski

Województwa Pomorskiego w Gdańsku

23.06.2014r.

25.06.2014r.

Kontrola planowa procesu egzaminowania na prawo jazdy.

 

3

Transportowy Dozór Techniczny w Gdańsku

02.07.2014r.

02.07.2014r.

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

29.07.2014r.

14.08.2014r.

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, celowość zaciągania zob. finansowych i dokonywania wydatków. Prawidłowość prowdzenia inwentaryzacji. Stosowanie przepisów przy udzielaniu ZP i nowego sprawozdania. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności.

 

5

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

10.07.2014r

17.10.2014 r

Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 

6

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

17.11.2014r

19.11.2014r

Kontrola problemowa dot. przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych.

 

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

28.11.2014 r

28.11.2014r

Kontrola w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

 

ROK 2015

1

Urząd Miejski w Słupsku Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

07.04.2015 r

07.04.2015 r

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

16.06.2015 r

18.06.2015 r

Kontrola kompleksowa obejmująca zagadnienie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

 

3

Urząd Mraszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

28.09.2015 r

09.10.2015 r

1.Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań oraz procedur określonych w ustawie PZP na podstawie art. 4 pkt 8.
2. Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych.
3. Prawidłowość zatrudniania pracowników.
4.Prawidłowość stosowania przepisów przy Zamówieniach publicznych.
5. Realizacja celów kontroli zarządczej.

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

08.10.2015 r

08.10.2015 r

Sprawdzenie warunków  spełnianych przez podmiot prowadzący kurs ADR.

 

5

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

01.10.2015 r

14.10.2015 r

Kontrola dorażna dotycząca prawidłowości przeprowadzenia części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy w roku 2015.

 

6

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

16.11.2015 r

20.11.2015 r

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych.

 

ROK 2016

1

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

15.03.2016r

15.03.2016r

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów państwowych.

 

2

Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

07.06.2016r

07.06.2016r

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

 

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

21.06.2016 r

24.06.2016 r

Kontrola kompleksowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

26.09.2016 r

07.10.2016 r

1.Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.
2.Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON.
3. Prawidłowość stosowania ustawy PZP. Zakup i zbycie środków trwałych.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sporządzonych w latach 2013-2014.

 

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

25.10.2016 r

25.10.2016 r

Kontrola sanitarna. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

 

6

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

22.11.2016 r

24.11.2016 r

Kontrola problemowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

ROK 2017

1

Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

27.04.2017 r

27.04.2017 r

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

29.05.2017 r

31.05.2017 r

Kontrola kompleksowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

25.09.2017 r

06.10.2017 r

1. Kontrola gospodarowania śr. publicznymi.
2.Polityka kadrowa.
3.Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej we wszystkich obszarach.
4.Prawidłowość stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
6. Przestrzeganie przepisów dot. przetwarzania danych osobowych.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

23.10.2017 r.

26.10.2017 r.

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

ROK 2018

1

Urząd Miasta Słupsk

Transportowy Dozór

Techniczny O. Gdańsk

27.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

21.05.2018 r.

24.05.2018 r.

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

03.09.2018 r.

11.09.2018 r.

1. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi pod względem efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.

2. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej we wszystkich obszarach.

3. Prawidłowość stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz dokonywanie zakupów do kwoty 30 000 euro netto w oparciu o procedury wewnętrzne jednostki.

4. Prawidłowość zatrudniania pracowników zgodnie z przepisami.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

22.10.2018 r.

25.10.2018 r.

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

31.10.2018 r.

31.10.2018 r.

Kontrola sanitarna. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

ROK 2019

1

Urząd Miasta Słupsk

Transportowy Dozór Techniczny o. Gdańsk

25.04.2019 r

25.04.2019 r

 

Kontrola Okręgowej Stacji Pojazdów WORD Słupsk

 

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

28.05.2019 r

31.05.2019 r

Kontrola problemowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

14.10.2019 r

18.10.2019 r

1.Gospodarowanie środkami publicznymi.
2. Prowadzenie gospodarki kasowej.
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.
4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja.
5.Prawidłowość dokumentowania stosunku pracy.
6.Zasady gospoadrowania pojazdami służbowymi, w tym prawidłowość rozliczania delegacji.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

21.10.2019 r

24.10.2019 r

Problemowa kontrola obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.

ROK 2020
1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 24.02.2020r. 28.02.2020r. 1. Kontrola problemowa obejmująca prawidłowość przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy.
2. Urząd Marszalkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 18.05.2020r. 29.05.2020r.

Kontrola zdalna.
1. Gospodarowanie środkami publicznymi (celowość, gospodarność, legalność wydatków).
2.Ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych.
3. Prawo Zamówień Publicznych i dokonywanie zakupów do 30 tyś euro.
4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Kontrola zarządcza - środowisko wewnętrzne.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 13.07.2020r. 17.07.2020r. Kontrola kompleksowa w zakresie:
1. Spełnianie warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państowowych.
2.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów.
3.Prawidłowość przeprowadzania części teoretycznej egzaminów.
4.Prawidłowość przeprowadzania części praktycznej egzaminów.
5.Spełnianie przez egzaminatorów szczególnych wymagań.
6.Pozostałe działalności ośrodka związane z przeprowadzaniem egzaminów.
4.

Urząd Miasta Słupsk

Transportowy Dozór Techniczny O. Gdańsk

03.08.2020r. 03.08.2020r Kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Słupsk
5. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 14.10.2020r. 16.10.2020r.

Kontrola problemowa w zakresie:

1. Prawidłowość przeprowadzania egzaminów praktycznych.

2. Prawidłowość przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

ROK 2021
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O./ Słupsk 18.05.2021r. 28.05.2021r. Kontrola planowa.  
2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 18.05.2021r. 21.05.2021r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych, spełniania niezbędnych warunków do ich przeprowadzania przez WORD oraz przez egzaminatorów.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 17.05.2021r. 28.05.2021r.

Kontrola zdalna.
1. Gospodarowanie środkami publicznymi, celowość, gospodarność, legalność wydatków.
2. Prawidłowość prowadzenia inwentaryzacji.
3. Stosowanie przepisów PZP.
4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.

4. Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny o. Gdańsk 25.05.2021r. 25.05.2021r. Okresowa kontrola Stacji Kontroli Pojazdów.
5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 20.09.2021r. 22.09.2021r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy.
ROK 2022
1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 07.03.2022r. 18.03.2022r. Kontrola zdalna / kontrola planowa.
1. Gospodarowanie środkami publicznymi, efektywność, gospodarność, legalność wydatków.
2. Poprawność nawiązywania stosunku pracy.
3. Prawidłowość stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych.
4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w wybranych obszarach.
2 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 10.05.2022r. 12.05.2022r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych.
Spełnianie niezbędnych warunków do ich przeprowadzania przez WORD i egzaminatorów.
3 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 12.09.2022r. 16.09.2022r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji w związku z prowadzeniem egzaminów państwowych.
Prawidłowość prowadzenia częsci praktycznej i teoretycznej egzaminów państwowych.
 
4 Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny o. Gdańsk 17.10.2022r. 17.10.2022r. Okresowa kontrola stacji kontroli pojazdów - art. 836 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

ROK 2023

1 Urząd Marszałkowski Województwa Poorskiego w Gdańsku 17.04.2023r. 28.04.2023r. 1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na 2022 rok.
2. Udzielanie zamówień publicznych
3. Kontrola zarządzeń w wybranych obszarach.
4. Ochrona danych osobowych.
5. Dostęp do informacji publicznej.
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku 28.04.2023r. 28.04.2023r. Nadzór nad warunkami zdrowowtnymi środowiska pracy.
3 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 08.05.2023r. 10.05.2023r. Kontrola kompleksowa obejmująca sprawdzenie:
1. Spełniania wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów państowywch
2. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych
3. Prawidłowości przeprowadzania częsci praktycznej egzaminów państwowych
4. Prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych
5. Spełniania przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnyc wymagań.
6. Pozostała działalność ośrodka związana z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.
4 Urząd Miasta Słupsk Transportowy Dozór Techniczny o. Gdańsk 01.06.2023r. 01.06.2023r. Okresowa kontrola stacji kontroli pojazdów - art. 836 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

 

Zapoznanie się z dokumentacją kontroli jest możliwe także na wniosek.

 

drukuj    zapisz jako pdf

Dziennik modyfikacji

Autor: Joanna RESZETAR
Udostępnił: Joanna RESZETAR2013-10-07 10:39:35
Ostatnio zmodyfikował: Joanna RESZETAR2023-08-22 14:25:21
Licznik odwiedzin: 6198